polos pelos!consigo no último momento
e case polos pelos
darme de baixa no tanatorio
saio disparada cara a vida
hoxe non pasa ningún tren 
que perder
o tráfico está colapsado
así que me piro
andando
polo primeiro carreiro de terra
que encontro
é o tempo dos bullós